Warunki Zakupu w „Sklepie Internetowym WWW.CRANN.PL”.

Sklep internetowy działający pod adresem www.crann.pl jest prowadzony przez:

Crann Sp. z o.o.

Ul. Budryka 4, 30-072 Kraków, NIP: 677–22–25–653, REGON: 356764434,
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196125,

Salon komputerowy ul. Budryka 4; 30-072 Kraków, zwaną dalej Sprzedającym.

1. Informacje dotyczące produktów

1.1. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.2. Sprzedający dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikiem Sklepu Internetowego.

1.3. Ceny podane w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto. Podana cena jest ceną gotówkową (przelewową) uwzględniającą rabat w wysokości 3%. Nie dotyczy płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej.

1.4. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.

1.5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

2. Zamówienia

2.1. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Kupującego poprawnych danych w formularzu danych osobowych.

2.2. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Złożone zamówienie stanowi ofertę kupna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Do przyjęcia oferty dochodzi z chwilą wysłania przez Sprzedającego do Kupującego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia. Zamówienie otrzymuje status „Przyjęte do realizacji”.

2.3. Przyjęcie do realizacji zamówienia jest momentem zawarcia umowy.

2.4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki

2.5. Chwilą wykonania przez Sprzedającego umowy handlowej jest moment przekazania przesyłki od firmy kurierskiej lub wydania towaru Kupującemu w przypadku odbioru osobistego w salonie Sprzedającego.

2.6. Maksymalna wartość zamówienia wysyłanego za pobraniem to 5 000 pln

2.7. Maksymalna wartość zamówienia to 12 000 pln.

3. Czas realizacji zamówienia

3.1. Typowy czas przygotowania towaru do wysyłki lub odbioru osobistego to jeden dzień roboczy od potwierdzenia zamówienia.

3.2. Zamówienie potwierdzone po godzinie 16-ej lub w dni wolne od pracy będą oddawane do realizacji następnego dnia roboczego. Czas ten może się wydłużyć w przypadku konieczności montażu zestawu lub oczekiwania na dostawę od dostawcy (brak towaru na magazynie lokalnym lub wcześniejsza rezerwacja towaru przez innego Kupującego).

3.3. W przypadku wybrania przedpłaty przelewem wysyłka następuje dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

4. Dostawa i odbiór towaru

4.1. Zamówiony przez Kupującego towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4.2. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

4.3. Czas otrzymania przesyłki to typowo 24-48 godzin od momentu jej nadania. Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne i soboty.

4.4. Towar wysyłany jest na adres podany przez Kupującego w formularzu danych osobowych/zamówienia.

4.5. Zapewniona jest możliwość monitorowania drogi przesyłki po jej wysłaniu i kontrolowania stanu realizacji zamówienia na stronie internetowej firmy kurierskiej . Jest to możliwe po podaniu numeru listu przewozowego (przesyłki) na stronie firmy przewozowej . Numer listu przewozowego oraz informację o wysłaniu towaru Nabywca otrzymuje w dniu wysłania towaru (informacja widoczna w statusie zlecenia na stronie internetowej Sprzedającego).

4.6. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Nabywca zobowiązany jest do naniesienia odpowiednich adnotacji w liście przewozowym.

4.7. Odbioru towaru można dokonać osobiście w naszej placówce:

Salon Komputerowy Crann Sp. z o.o.

ul. Budryka 4 (Miasteczko Studenckie AGH – budynek Klubu Studio)

30-072 Kraków

w godzinach pracy sklepu (pon.-pt. 10-19, sob. 10-14)

4.8. Towar zamówiony do odbioru w salonie po uzyskaniu statusu „Przygotowane do odbioru” czeka na wydanie przez kolejne 7 dni roboczych. Po tym czasie, jeśli nie nastąpi odbiór, zamówienie jest anulowane, a towar wraca do magazynu.

5. Koszt dostawy

5.1. Koszty dostawy są zależne od wartości zamówienia oraz wybranego sposobu płatności.

5.2. W przypadku zamówień o wartości poniżej 2000 pln brutto koszt dostawy to:

a) 20 pln brutto (16,40 pln netto) przy przedpłacie przelewem

b) 25 pln brutto (20,50 pln netto) przy płatności za pobraniem bezpośrednio do rąk kuriera

5.3. W przypadku zamówień o wartości pomiędzy 2000 pln brutto a 5000 pln brutto koszt dostawy to:

a) 0 pln przy przedpłacie przelewem

b) 25 pln brutto (20,50 pln netto) przy płatności za pobraniem bezpośrednio do rąk kuriera

5.4. W przypadku zamówień o wartości powyżej 5000 pln brutto koszt dostawy to:

a) 0 pln przy przedpłacie przelewem

b) przesyłka „za pobraniem” w tej opcji jest niedostępna

5.5. W przypadku przesyłek wielkogabarytowych (przekraczających wagę 31 kg oraz rozmiary 120x100x80cm) pobierana jest opłata w wysokosci 120 pln brutto (97,56 pln netto) - jest to koszt przesyłki paletowej.

6. Zwrot towaru

6.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki (decyduje data nadania).

6.2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący jest odsyła na własny koszt towar wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego.

6.3. W ciągu 2 dni roboczych Sprzedający dokona sprawdzenia towaru, wystawi fakturę korygującą i wyśle ją listem priorytetowym Kupującemu. Przelew kwoty stanowiącej 100% wartości zamówienia na wskazany rachunek bankowy zostanie dokonany w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania kopii dokumentów korygujących podpisanych przez Kupującego.

6.4. Prawo odstąpienia od umowy (wg Ustawy) nie przysługuje kupującemu w wypadkach:

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

- uszkodzenia lub widocznych śladów używania towaru

- naruszenia oryginalnych opakowań kaset MC, płyt CD, płyt DVD.

6.5. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych „za pobraniem”.

6.6. Strony wyłączają niniejszym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).

7. Niezgodność towaru z umową

7.1. Reklamacje Kupującego rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedającego nadmiernych kosztów. Jeśli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.

7.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Kupujący uprawniony jest do nadania towaru wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową na adres Sklepu Internetowego: Crann Sp. z o.o., ul. Budryka 4, 30-072 Kraków firmą kurierską wskazaną przez Sprzedającego oraz na koszt Sprzedającego (po uzgodnieniu ze Sprzedawcą nadania przesyłki). W sytuacji skorzystania z usług innego przewoźnika koszty dostarczenia towaru obciążają Kupującego.

7.3. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru (np. z uwagi na wyczerpanie asortymentu danego towaru), Sprzedający zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci równowartość jego ceny.

7.4. Sprzedający nie stosuje polityki towarów zastępczych.

7.5. Istnienie uprawnień Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu, oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz Ceneo SA swoich danych osobowych, w celu  wypełnienia ankiety wraz z opinii o dokonanej transakcji w Sklepie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997r.

8.2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupujący mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

9.3. Regulamin jest publikowany na stronie www.crann.pl i może być pobrany w postaci pliku PDF.


Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.

Wszystkie ceny podane w PLN.
Wszystkie ceny są cenami gotówkowymi uwzględniającymi rabat w wysokości 3%.

Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ostatnia aktualizacja cen i dostępności towarów: 2014-12-20 01:14:13